Яндекс поиск

Посадова інструкція Головна медична сестра
20.11.2009 11:42
 

ЗАТВЕРДЖУЮ

(найменування підприємства, організації, установи)

(керівник підприємства, організації, установи)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

00.00.0000

· 00

(підпис)

(П.І.Б.)

Структурний підрозділ: 
Медична установа

Посада:
Головна медична сестра

00.00.0000 

Загальні положення
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність головної медичної сестри.
Головна медична сестра відноситься до категорії керівників.
Головна медична сестра призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника медичної установи.
Посадове підпорядкування:
1.4.1
Пряме підпорядкування
керівнику медичної установи

1.4.2.
Додаткове підпорядкування
---

1.4.3
Віддає розпорядження


1.4.4
Працівника заміщає
особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5
Працівник заміщає


Кваліфікаційні вимоги до головної медичної сестри:
2.1.
Освіта*
вища медична

2.2.
Досвід роботи
без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.
Знання
Конституцію України.
Закони України й інші нормативні правові акти з питань охорони здоров'я.
Порядок складання графіків роботи і розміщення середнього і молодшого медичного персоналу.
Теоретичні основи гігієни й організації охорони здоров'я.
Організацію соціальної і медичної реабілітації хворих.
Теоретичні й організаційні основи санітарно-епідеміологічної служби.
Організацію санітарної освіти, гігієнічного виховання населення і пропаганди здорового способу життя.
Законодавство про працю й охорону праці.
Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.
Навички
роботи зі спеціальності

2.5.
Додаткові вимоги

Документи, які регламентують діяльність головної медичної сестри
3.1 Зовнішні документи:
Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.
3.2 Внутрішні документи:
Статут підприємства, Накази і розпорядження керівника медичної установи; Положення про медичну установу, Посадова інструкція головної медичної сестри, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Посадові обов'язки головної медичної сестри
Головна медична сестра:
4.1. Забезпечує раціональну організацію праці середнього і молодшого медичного персоналу, підвищення їх кваліфікації.
4.2. Здійснює своєчасну виписку, розподіл і збереження перев'язочних матеріалів, медикаментів і ін., у тому числі отрутних і наркотичних засобів, веде облік їх витрати.
4.3. Контролює:
роботу середнього і молодшого медичного персоналу по прийому і виписці хворих;
транспортування хворих всередині відділень лікарні;
виконання середнім медичним персоналом лікарських призначень;
санітарно-гігієнічне утримання відділень лікарні, одягу і білизни хворих;



Скачать в формате DOC