Яндекс поиск

Посадова інструкція Начальник господарського відділу
20.11.2009 11:42
 

ЗАТВЕРДЖУЮ

(найменування підприємства, організації, установи)

(керівник підприємства, організації, установи)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

00.00.0000

· 00

(підпис)

(П.І.Б.)

Структурний підрозділ: 
Господарський відділ

Посада:
Начальник господарського відділу

00.00.0000 

Загальні положення
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника господарського відділу.
Начальник господарського відділу відноситься до категорії керівників.
Начальник господарського відділу призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням комерційного директора.
Посадове підпорядкування:
1.4.1
Пряме підпорядкування
комерційному директору

1.4.2.
Додаткове підпорядкування
директору підприємства

1.4.3
Віддає розпорядження
працівникам господарського відділу

1.4.4
Працівника заміщає
заступник начальника господарського відділу

1.4.5
Працівник заміщає

·

Кваліфікаційні вимоги до начальника господарського відділу:
2.1.
Освіта*
вища професійна

2.2.
Досвід роботи
не менш 3 років

2.3.
Знання
Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих органів, що стосуються адміністративно-господарського обслуговування підприємства.
Структуру підприємства і перспективи його розвитку.
Порядок ведення табельного обліку в організації.
Засоби зв'язку, обчислювальної й організаційної техніки.
Порядок і терміни складання звітності.
Засоби механізації ручної праці.
Порядок придбання устаткування, меблів, інвентарю, канцелярських приладь і оформлення розрахунків за послуги.
Основи економіки, організації праці, виробництва і керування.
Законодавство про працю.
Правила внутрішнього трудового розпорядку.
Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.
Навички
роботи зі спеціальності

2.5.
Додаткові вимоги

·

Документи, які регламентують діяльність начальника господарського відділу
3.1 Зовнішні документи:
Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.
3.2 Внутрішні документи:
Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про склад, Посадова інструкція начальника господарського відділу, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Посадові обов'язки начальника господарського відділу
Начальник господарського відділу:
4.1. Забезпечує господарське обслуговування і належний стан відповідно до правил і норм виробничої санітарії і протипожежного захисту будинків і приміщень, у яких розташовані підрозділи підприємства, а також контроль за справністю устаткування (ліфтів, освітлення, систем опалення, вентиляції й ін.).
4.2. Бере участь у розробці планів поточних і капітальних ремонтів основних фондів організації (будинків, систем водопостачання, повітропроводів і ін. споруджень), складанні кошторисів господарських витрат.
4.3. Організує проведення ремонту приміщень, здійснює контроль за якістю виконання ремонтних робіт.
4.4. Забезпечує підрозділи підприємства меблями, господарським інвентарем, засобами механізації інженерної й управлінської праці, здійснює спостереження за їх схоронністю і проведенням своєчасного ремонту.
4.5. Організує оформлення необхідних документів для укладення договорів на надання послуг, одержання і збереження канцелярських приладь, необхідних господарських матеріалів, устаткування й інвентарю, забезпечує ними структурні підрозділи підприємства, а також ведення обліку їх витрати і складання встановленої звітності.Скачать в формате DOC