Яндекс поиск

МАЦЮК
МАЦЮК - Анатолій Романович (13.Х 1940, Київ) — укр. правознавець, доктор юрид. наук з 1984, професор з 1990, академік УАПН з 1997, з. ю. України з 1998. Закін. 1967 юрид. ф-т Київ, ун-ту. Працював ст. слідчим Київ. У ВС МВС УРСР. З 1971 - в Ін-ті д-ви і права ім. В. М. Корецького НАН України: молодший, старший, а згодом провідний наук, співробітник, з 1988 — зав. відділу цив. і труд, права. З 1990 — керівник групи наук, консультантів, з 1994 — зав. наук-експерт. відділу, а з 1997— керівник наук.-експерт.управління Секретаріату ВР України. Досліджує проблеми конституційного і труд, права, вдосконалення законотворчого процесу. Осн. праці: «Правові питання трудової дисципліни на сучасному етапі» (1973), «Вдосконалення радянського законодавства на основі Конституції СРСР» (1982), «Трудові правовідносини розвинутого соціалістичного суспільства» (1984), «Міра праці і міра споживання» (1988), «Правове регулювання раціонального використання трудових ресурсів» (1989), «Громадянське суспільство — соціальна основа держави, влади і демократії» (1995).В. П. Горбатенко.